1. Reservatie:
De reservatie van de mobiele frituur ligt pas vast na bevestiging via e-mail. Bij bevestiging via e-mail gaat de klant ook akkoord met de algemene voorwaarden, beschikbaar op  www.buyssemobielesnacks.be. Twee weken voor de feestdatum geeft de klant het definitief aantal personen en gamma door. De goederen en diensten worden geleverd zoals omschreven in de offerte en op de afgesproken feestdatum en feestlocatie.

2. Annulatie:
De reservatie kan enkel in uitzonderlijke gevallen en in overleg met Buysse Mobiele Snacks gewijzigd of geannuleerd worden. Bij annulatie 1 maand voor de feestdatum worden geen kosten aangerekend. Bij annuleringen buiten deze termijn wordt er 300 EUR in rekening gebracht per gereserveerde mobiele frituur. Wanneer Buysse Mobiele Snacks niet aanwezig kan zijn op de feestdatum door het gevolg van overmacht (vb. weersomstandigheden, technische problemen, gezondheidsproblemen, …) dan kan de opdrachtgever geen schadevergoeding eisen.

3. Betaling:
Na het feest krijgt de klant de factuur via e-mail (en indien op voorhand aangevraagd ook via de post). Na ontvangst factuur heeft de klant 15 kalenderdagen de tijd om de factuur te betalen via overschrijving. Betaling kan ook cash op de feestdatum zelf, indien dit op voorhand is aangevraagd. Bij gebreke aan betaling tegen de vervaldag van de factuur is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd van 2% per maand. De nalatigheidsinterest wordt berekend op het niet-betaalde gedeelte van de factuur en dit vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de volledige betaling. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag vanaf de vervaldag van de factuur, met een minimum van 120 EUR. Dit ter vergoeding van administratieve- en personeelskosten. Alleen de handelsrechtbank van Dendermonde is bevoegd in geval van betwisting.

4. Staanplaats
De klant voorziet een staanplaats die vlot toegankelijk is met volgende afmetingen: L 8m – B 4m – H 3,5m. Met een vlakke, stabiele , verharde ondergrond (geen aardebodem) en voldoende ruimte om in te draaien. De klant voorziet een stopcontact van 220v (gewoon huishoudstopcontact). Indien de mobiele frituur op de openbare weg moet staan, worden signalisatie en bijhorende aanvragen door de klant zelf voorzien. Alle kosten inzake locatie, signalisatie en elektriciteit zijn voor de klant zijn rekening. Buysse Mobiele Snacks kan niet aansprakelijk worden gesteld door zwerfvuil achtergelaten door de genodigden. Schade aan de mobiele infrastructuur, aangebracht door derden, zal verhaald worden op de betrokken persoon.